Den LCD Dikrich a Miersch fiert vum 01. - 08. Abrëll 2017 op d'Felseralm zu Obertauern.

 

Demnächst gëtt et hei weider Infos zur Aschreiwung an de Konditiounen.